Login or Signup
Streaming Access here
Logo Girona
Transparencia

Presentació de la Fundació Festival de cinema de Girona

Objectiu de la Fundació, la seva missió, la destinació de les seves donacions i el seu èxit. També un resum de la seva personalitat administrativa.


Download

Incenstius fiscals

Les donacions a Girona Film Festival permeten deduir fins a un 80% dels diners aportats durant el 2024. Informació aportada per la Coordinadora Catalana de Fundacions.


Download

Club del patrocinador

Projecte d'activitats amb els donant, patrocinadors de talent dins la missió del festival.


Download

Acta fundacional

Acta notarial de la constitució de la Fundació Festival de cinema de Girona.


Download

Resolució de la inscripció de la Fundació

Resolució per la qual s'inscriu la transformació de l'Associació Festival de Cinema de Girona en una fundació denominada Fundació Festival de Cinema de Girona i es classifica aquesta última al Departament de Justícia Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques Generalitat de Catalunya (24 febrer 2014)


Download

Finalitats constitucionals de la Fundació

Elevació pública d'acords socials dels estatuts de la Fundació.


Download

Ressolució

Inscripció al Departament de Justícia Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques Generalitat de Catalunya de les modificacions dels Estatuts referent al periode de permanencia dels patrons.


Download

Termini del patronat

Resolució per la qual s'aprova la modificació dels estatuts de la Fundació Festival de Cinema de Girona (núm. 2812) i s'inscriu en el Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya.


Download

Registre configuració patronat 2021-2026

Resolució del Registre de fundacions de la Generalitat de Catalunya per la qual s'aprova la configuració patronat, 2021-2026.


Download

NIF Internacional

NIF Internacional de la Fundació Festival de cinema de Girona


Download

Declaració Model 036

Declaració model 036 de la Fundació Festival de cinema de Girona


Download

Acta Notarial

Acta Notarial Prevenció blanqueix de capital i finançament terrorisme. Fundació Festival de cinema de Girona.


Download

Auditoria de cost

Informe de cost de l'activitat del Festival de cinema de Girona


Download

Impost de Societats 2021

Declaració model 200, a l'Agencia Tributaria del Govern d'Espanya, referent a l'Impost de Societats 2021 de la Fundació.


Download

Cronograma d'una desgravació fiscal

Relat cronològic de la desgravació fiscal d'una donació des de la donació a la recuperació.


Download

Ley de Mecenaje

Texto consolidado. Última modificación: 20 de diciembre de 2023


Download

Memoria activitat 2023

Dossier de l'activitat de la 35ena edició del Festival de cinema de Girona


Download

Projecte activitat 2024

Projecte d'activitat 2024 en desenvolupament


Download

Pressupost 2024

Pressupost


Download

Subvenció 2023

Subenció desestimada ICEC, Generalitat de Catalunya. Acta de la comissió de valoració, desestimant el projecte de Girona.


Download

Subvenció 2023

Subenció desestimada ICEC, Generalitat de Catalunya. Ressolució administrativa, desestimant la subvenció del projecte de Girona.


Download

Subvenció 2023

Edicte ressolució subvenció de l'Ajuntament de Girona


Download

Subvenció 2023

Notificació subvenció de la Diputació de Girona


Download

Girona Film Festival © 2024